جانشین فرمانده ناجا: امنیت پایدار در کشور حاصل مشارکت مردم است