نساجی قائمشهر،صنایع فراساحل،عمران و مسکن سازان استان فارس و چند شرکت واگذار می‌شود