رونمایی از تندیس شهدای پیشمرگان مسلمان کرد در سنندج