حوزه زیست‌فناوری قابلیت بالایی در ایجاد ارزش‌ افزوده بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان دارد