استخدام مهندس صنایع در کارخانه آلیاژ جوش آریا واقع در استان البرز