برخورد بار علوفه‌ یک کامیون با سیم‌های برق حادثه آفرید+تصویر