مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت «نیما وارسته» برگزار خواهد شد