مذاکره استقلالی‌ها با اولین گزینه جانشینی قلعه‌نویی