«خاله قورباغه» کاری عروسکی و رئال است/ تلاش برای رساندن فیلم به جشنواره کودک