کاپیتان کشتی نجات: کشتی نجات وارد منطقه تحت پوشش ناو گروه ارتش شد / 30 اردیبهشت وارد باب المندب و دریای