تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اتفاقات دیدار تراکتور - نفت