مخابرات آذربایجان: حتی یک لحظه هم شبکه‎های ارتباطی ورزشگاه قطع نبود؛ حاضریم پرینت‎ها را منتشر کنیم/