پشت پرده هلی‌برن آمریکا در «دیرالزور» سوریه؛ آغاز حمله نظامی به داعش یا مخفی کردن شکست نیروهای آمری