وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی تکواندو را در رقابت های جهانی تبریک گفت