پیام تبریک وزارت ورزش و فدراسیون کشتی به مناسبت قهرمانی تکواندو