سارقان مسلح به دام قانون افتادند/مسجل شدن اعتياد راننده سانتافه