مستند «فاکتور صوری» در دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد اکران می‌شود