اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان غیرایرانی در قزوین آغاز بکار کرد