حضور زائران خارجی در یادمان های دفاع مقدس کرمانشاه