ارسال گوشی ال‌جی G4 به بازارهای سراسر جهان آغاز شد