اين 7 بازيكن محكوم به ترک فولاد هستند/ مسلمان و قاضی هم می‌روند