فولادگر: قطع راه‌های ارتباطی در تبریز با مصوبه بوده است/ می‌خواستند تماشاگران، خود را تخلیه کنند