فرماندار تهران: تکمیل پروژه های نیمه کاره اولویت دستگاه های اجرایی است