قلعه‌نویی رفتنی شد/ انتخاب جانشین توسط هیات مدیره استقلال