حضور سه تیم خارجی و دو تیم داخلی در تورنمنت بوکس جام صلح و دوستی