گودرزی: همه مسائل تحت نظر است و درباره کوچک‌ترین ابهامات تصمیم گیری می‌شود