کره شمالی از اظهارات رئیس‌جمهور کره جنوبی انتقاد کرد