تاکید بر مقاوم سازی در ساخت و سازها/ ۲۵۱ فقره قلع بنا اجرا شد