نیمی از ایرانیان دارای گوشی‌ هوشمند می‌شوند+فرصت‌ها و هشدارها