سرمربی استقلال را تعیین می‌کنیم/ خادم در مورد قلعه‌نویی حرفی نزد/ اگر امیر از برنامه‌اش دفاع کند می