افشارزاده: از هوادرانی که با روز‌های خوب و بد ما ساختند تشکر می‌کنیم