نخستین نشست هم‌اندیشی با سرآمدان علمی برگزار می‌شود