آغاز به کار مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاههای منطقه ۲ کشور به میزبانی دانشگاه لرستان