استخدام بازاریاب در شرکت بازرگانی برجیس واقع در استان خراسان رضوی