پیروزی نماینده ایران مقابل حریف برزیلی/خدابخشی - استیون لوپز پای نیمه‌نهایی