بوشهری‌ها در انتظار بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن نیروگاه اتمی