قهرمانی زود هنگام تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی