استخدام دستیار دندانپزشک و منشی در مطب دندانپزشک واقع در استان هرمزگان