مراسم افتتاح ایستگاه مترو میدان جهاد با حضور شهردار تهران