گزینه خارجی استقلال برای جانشینی قلعه‌نویی مشخص شد