قریب ۷۰ برنامه برای گرامیداشت سوم خرداد اعلام شده است