وقوع انفجار در محل نشست حزب دموکراتیک خلق در ترکیه + تصاویر