برپایی نمایشگاه «باباطاهر در گذر زمان»در همدان/ رایگان موزه ها شد