پیشمرگان کرد مسلمان؛ نماد وفاداری مردم کردستان به انقلاب