استخدام مهندس شیمی و برق در شرکت آرتان پترو واقع در استان قم