همه اقوام دینی برای تحقق آرمانهای والای امام راحل و رهبری تلاش می کنند