استخدام حسابدار در یک فروشگاه مبلمان واقع در استان فارس