آغاز نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان خارجی در قزوین