موافقت با اخراج پرسپولیسی‌های حاشیه‌ساز/ با برکناری قلعه‌نویی از استقلال موافقید؟