آدلر: شکست بایرن مقابل فرایبورگ بسیار ناراحت کننده بود/ شالکه را میبریم